Ανοίγουν οι αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ

120

3/10/2014

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ανοίγουν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika.gr, οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους για το ειδικό εποχικό επίδομα ανεργίας. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Δικαιούχοι για το εποχικό βοήθημα ανεργίας του ΟΑΕΔ είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών – ανυψωτικών- οδοποιητικών – γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και, για τους πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70%, του 37πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Σύμφωνα πάντα με το dikaiologitika.gr για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρυτινοσυλλεκτών, των καπνεργατών, των αγγειοπλαστών – κεραμοποιών, των πλινθοποιών και των μισθωτών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος ανέρχεται στο 70% του 35πλάσιου του εκάστοτε ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη.

Για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, των ηθοποιών, των υποδηματεργατών, των χειριστών – βοηθών χειριστών κινηματογράφου, των ελεγκτών θεάτρου – κινηματογράφου, των ταμιών κινηματογράφου – θεάτρου, των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης, των ταξιθετών κινηματογράφου – θεάτρου, των χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, το ειδικό εποχικό βοήθημα ορίζεται στο 70% του 25πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 26,18 ευρώ, σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι: Το ύψος του εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους ανέρχεται στα 678,06 ευρώ, για τους σμυριδορύκτες Νάξου φτάνει στα 916,30 ευρώ, ενώ στα 641,41 ευρώ είναι για τους δασεργάτες – ρυτινοσυλλέκτες, τους καπνεργάτες, τους αγγειοπλάστες – κεραμοποιούς – πλινθοποιούς και τους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Επίσης, 458, 15 ευρώ θα λάβουν οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι υποδηματεργάτες, οι χειριστές – βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, οι ελεγκτές κινηματογράφου – θεάτρου, οι ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου, οι τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ταξιθέτες κινηματογράφου – θεάτρου, οι χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, και οι μισθωτοί του τουριστικού και του επισιτιστικού κλάδου.

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος.

dikaiologitika.gr: