Αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ δύο καινοτόμες δραστηριότητες

79

2/10/2014

Υπεγράφησαν από τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία δύο καινοτόμων δραστηριοτήτων παραγωγής βιομάζας και υδατοκαλλιεργειών σε Άρτα και Κατερίνη, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το έργο στην Ήπειρο, αφορά στην κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο, στην περιοχή Παλυκαλάμου στην Άρτα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου η δραστηριότητα θα καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος με δυναμικότητα 50kg βιομάζας, ανά ημέρα.

Το έργο στην Κατερίνη αφορά στην κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας εκτροφής αχινού του ενδημικού είδους Paracentrotus lividus, δυναμικότητας 30tn ανά παραγωγική περίοδο (24-30 μήνες).

Όπως έγινε γνωστό, για τις ανάγκες της μονάδας σε θαλασσινό νερό, υπάρχει εγκατεστημένος υποθαλάσσιος αγωγός που βρίσκεται στην όμορη θαλάσσια έκταση 80m από την ακτή και 300m συνολικού μήκους από τις εγκαταστάσεις της μονάδας και σε βάθος περί τα 8 m.