Τμήματα εκμάθησης ισπανικής γλώσσας στις περιφερειακές βιβλιοθήκες Κωνσταντινουπόλεως και 40 Εκκλησιών

130

29/9/2014

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τμήματα εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Κωνσταντινουπόλεως και 40 Εκκλησιών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν απευθύνονται σε φοιτητές, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους ανέργους (απαραίτητη η επίδειξη κάρτας ανεργίας).
Τα τμήματα θα έχουν ετήσια διάρκεια και θα λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση, με δίωρες παραδόσεις μαθημάτων, επιπέδου αρχαρίων.
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή κατόπιν επικοινωνίας με τις βιβλιοθήκες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα υπάρξουν λίστες αναμονής σε περίπτωση ακυρώσεων εγγραφών. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες:

• Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 2310 315100) – Το τμήμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα από τις 11:00 έως τις 13:00

• Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών (Γ. Βιζυηνού 57, τηλ. 2310 203443) – Το τμήμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 και θα λειτουργεί κάθε Τρίτη από τις 15:00 έως τις 17:00