Τι χρειάζονται όσες επιχειρήσεις θέλουν να προσλάβουν ανέργους με το πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ

131

25/9/2014

Ανοίγει σε λίγες μέρες το σύστημα για αιτήσεις από τις επιχειρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 5.000 προσλήψεις ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών με επιδότηση απο τον Οργανισμό.

Το πρόγραμμα θα παρέχει στον εργοδότη που θα προσλάβει άνεργο εγγεγραμένο του ΟΑΕΔ επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών. Τι πρέπει να κάνουν πριν την ένρξη των αιτήσεων οι επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση.

Ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τρίτους Φορείς. Κάποιες από αυτές απαιτούν να έχει γίνει ΕΓΓΡΑΦΗ στο Σύστημα, ενώ κάποιες άλλες είναι διαθέσιμες και για συναλλασσόμενους που δεν έχουν κάνει ΕΓΓΡΑΦΗ.

Όλες οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για τους πιστοποιημένους χρήστες, με την είσοδό τους στο σύστημα, ενώ σε κάποιες από αυτές δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και για μη πιστοποιημένους χρήστες. Κάθε επιχείρηση για να κάνει αίτηση για προγράμματα επιδοτούμενης πρόσληψης ανέργου εγγεγραμένου του ΟΑΕΔ πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία του Οργανισμού (ΚΠΑ2) της περιοχής της, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

-Έναρξη επιτηδεύματος επιχείρησης,

-Εξουσιοδότηση για τον χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από την επιχείρηση και Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου χρήστη της επιχείρησης προκειμένου να προμηθευτεί τα στοιχεία πρόσβασης και τον Κλειδάριθμο που απαιτούνται για την εγγραφή της σαν χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ παραχωρεί τα στοιχεία πρόσβασης και τον κλειδάριθμο στον εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία χρήστη. Στη συνέχεια συμπληρώνει ο εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία χρήστης τα στοιχεία πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ και τα στοιχεία της επιχείρησης προκειμένου να δημιουργηθεί ο κωδικός χρήστη της επιχείρησης. Τα πεδία στην φόρμα εγγραφής εταιρίας με αστερίσκο (*) αποτελούν τα υποχρεωτικά πεδία της εγγραφής. Τα στοιχεία πρόσβασης αναφέρονται στα στοιχεία με τα οποία (αφού γίνει η εγγραφή) ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εταιρίας θα εισέρχεται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ. Τα στοιχεία πρόσβασης (Όνομασία Χρήστη, Συνθηματικό Χρήστη), αναφέρονται στον εξουσιοδοτημένο χρήστη και όχι στην εταιρία.

Το πεδίο Κλειδάριθμος είναι ο κωδικός που προμηθεύεται η εταιρία από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Τα στοιχεία επιχείρησης (Επωνυμία Εταιρίας, Διακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, ΑΦΜ Εταιρίας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εταιρίας, Fax Εταιρίας, Email Εταιρίας, Δικτυακός Τόπος Εταιρίας ) αναφέρονται στα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ τα στοιχεία Όνομα εξουσιοδοτημένου χρήστη, Επώνυμο εξουσιοδοτημένου χρήστη, Ιδιότητα συμπληρώνονται με το όνομα, το επίθετο και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου χρήστη στην εταιρία αντίστοιχα.

Τα στοιχεία διεύθυνσης (Περιφέρεια, Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κωδικός) αναφέρονται στη διεύθυνση του εργοδότη / επιχείρησης. Τέλος ο χρήστης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να επιλέξει το κουμπί “Εγγραφή”.

Ολοκληρώνοντας όλη την παραπάνω διαδικασία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εισάγουν στο σύστημα τους κωδικούς τους όταν ανοίξουν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων με επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα απαιτεί η αίτηση ώστε να επωφεληθούν απο το πρόγραμμα.