Τέλος το τηλέφωνο σε 1.500 φορείς του Δημοσίου

95

22/9/2014

Να μείνουν χωρίς τηλέφωνα από 1η Οκτωβρίου απειλούνται πλέον 1.500 φορείς του δημοσίου, εάν δεν φροντίσουν έως 30 Σεπτεμβρίου να ενημερώνουν ηλεκτρονικά το υπουργείο Οικονομικών για τους λογαριασμούς με τις τηλεπικοινωνικές χρεώσεις τους.

Σύμφωνα με το newmoney.gr στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί από την 1η Μαΐου 2014, το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ), με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ μόλις 330 από τους 1532 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι η σχετική προθεσμία έληγε μεν αρχικά στις 31 Ιουλίου, αλλά ήδη δόθηκε δίμηνη παράταση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.