Συνεργασία δήμου Θεσσαλονίκης και Εμπορικού Συλλόγου για το ”Open Street Mall”

99

19/9/2014

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σχετικά με το πρόγραμμα “Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο – Open Street Mall”, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του.

Η πρόταση της συνεργασίας αφορά σε σειρά ενεργειών και δράσεων που προτείνονται από τον Εμπορικό Σύλλογο ως δικαιούχο φορέα στο Πρόγραμμα – Πιλοτική Δράση “Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και οι οποίες θα εφαρμοστούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αλλά με τη συμβολή των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν στην χωροθετημένη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρο Νίκης – Παύλου Μελά – Μητροπόλεως – Αριστοτέλους (συμπεριλαμβανομένων των καθέτων) ενώ με τις παρεμβάσεις υλοποιείται ο βασικός στόχος του προγράμματος, που είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν, η τόνωση της αγοράς στην περιοχή και γενικότερα στα εμπορικά κέντρα των πόλεων, καθώς και η επανεδραίωση τους ως ελκυστικών προορισμών, με τελικούς ωφελούμενους τις επιχειρήσεις. Επιπλέον αναβαθμίζονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες, προβάλλονται τα μνημεία και η ιστορία της πόλης και ενισχύεται η ασφάλεια της κίνησης των πεζών, που επισκέπτονται το κέντρο για εργασία, αναψυχή και αγορές.

“Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της πολιτικής που ασκεί, στέκεται αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη και στη δημιουργία νέων μοντέλων λειτουργίας της αγοράς” δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης, Χασδάι Καπόν, προσθέτοντας ότι με αυτό τον τρόπο, αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον και το κέντρο της πόλης θα γίνει ελκυστικότερο για όλους τους επισκέπτες και κατοίκους.