Ξεκίνησε η συμπλήρωση αιτήσεων για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Λαγκαδά

169

25/9/2014

O Δήμος Λαγκαδά και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λαγκαδά, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λαγκαδά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γλώσσα και Επικοινωνία

· Βασικά Αγγλικά Α1

· Βασικά Γαλλικά Α1

· Βασικά Γερμανικά Α1

· Βασικά Ιταλικά Α1

· Ισπανικά για τον Τουρισμό

· Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα

– Βελτιώνω την ορθογραφία μου

· Σύνταξη εγγράφων και φορμών

Νέες Τεχνολογίες

· Επεξεργασία κειμένου και Διαδίκτυο

· Δημιουργία Ιστοσελίδας

· Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

· Βασικά Τούρκικα Α1

· Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες και εγγραφές στο Κ.Δ.Β.Μ Λαγκαδά:

Τρίτη – Πέμπτη: 9.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. Κτίριο ΚΕΠ (1ος όροφος) Φ. Βαρβαλιού 6 Τηλ. 23943 30621 – 2394330622 Εmail: kdvm174@gmail.com.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (ΕΙΣΟΔΟΣ επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, παράλληλης της οδού Λουτρών).

Δηλώσεις συμμετοχής έως 30/10/2014.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.