Μια γυναίκα πάει στην κοινωνική πρόνοια

137

18/9/2014

Μια γυναίκα πάει στην κοινωνική πρόνοια, (ή όπως αλλιώς το λένε, δεν
ξέρω), να πάρει επίδομα πολύτεκνης κι ο υπάλληλος τη ρώτησε:
– Πόσα παιδιά έχετε
– Δέκα! απάντησε αυτή. (Μεσάνυχτα θα είχε από μεθόδους αντισύλληψης!)
– Και τα ονόματά τους;
– Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος,
Γιώργος, Γιώργος και Γιώργος, απάντησε η γυναίκα
– Όλων τα ονόματα είναι Γιώργος; απόρησε ο υπάλληλος. Και πώς τα
φωνάζετε να μαζευτούν στο σπίτι;
– Εύκολο! Απλά φωνάζω «Γιώργο» και μαζεύονται όλα.
– Κι όταν θέλετε να τα βάλετε να φάνε;
– Τότε λέω: «Γιώργο, έλα να φας».
– Κι όταν θέλετε να πείτε σε ένα μόνο απ τα παιδιά να κάνει κάτι;
– Ε, τότε χρησιμοποιώ το επώνυμο!