Η Όμορφη Φοιτήτρια

12

27/9/2014

Η όμορφη φοιτήτρια μπαίνει στο γραφείο του καθηγητή. Βεβαιώνεται πρώτα ότι
δεν είναι κανείς στο διάδρομο και κλείνει πίσω της την πόρτα. Πλησιάζει
τον καθηγητή και, χωρίς πολλές περιστροφές, του λέει: «Θα έκανα οτιδήποτε
για να περάσω αυτό το διαγώνισμα…»

Σκύβει από πάνω του, τινάζει τα ξανθά της μαλλιά, τον κοιτάζει με νόημα
στα μάτια και επαναλαμβάνει με έμφαση: «Όπως σας είπα, θα έκανα
οτιδήποτε…»

Ο καθηγητής την κοιτάζει κατάματα: «Οτιδήποτε;»

«Οτιδήποτε».
Η φωνή του μαλακώνει. «Οτιδήποτε οτιδήποτε;»

«Οτιδήποτε».
Η φωνή του καθηγητή έγινε ψίθυρος. «Θα μπορούσες ακόμα και … να μελετήσεις;»