Ημερίδα στον Πύργο για τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά

176

26/9/2014

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στον Πύργο Ηλείας, ημερίδα πληροφόρησης – δικτύωσης του έργου RE.HERB «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products» – «Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών παραγώγων», με θέμα «Αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών».

Σκοπός της ημερίδας είναι, να παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα από την καταγραφή και τεκμηρίωση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, σε κάθε περιοχή μαζί, με συγκεκριμένα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τους δικαιούχους (ιστοσελίδα, συμβουλευτικές υπηρεσίες) καθώς και το ενημερωτικό υλικό.

Επιμέλεια: X.M.