Γραφείο και Μητρώο Εθελοντών δημιουργεί ο δήμος Θερμαϊκού

91

18/9/2014

Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, τη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού µε την επωνυµία «Οµάδα Εθελοντών Δήµου Θερμαϊκού» αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Γραφείο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης και θα έχει έδρα στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας. Στην απόφαση προβλέπεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες εθελοντών στις έδρες όλων των Δηµοτικών Κοινοτήτων.

Οι πρωτοβουλίες της Ομάδας Εθελοντισμού θα λειτουργούν επικουρικά προς τις αντίστοιχες δράσεις του Δήμου, αλλά και των άλλων εθελοντικών ομάδων, που ήδη υπάρχουν στην περιοχή. Η σύσταση Ομάδας και Γραφείου Εθελοντισμού έχει στόχο την προαγωγή και προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή σε δράσεις για το περιβάλλον, τον καθαρισμό ακτών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, την ανακύκλωση, τις έκτακτες ανάγκες, την πρόνοια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κ.λπ.

Μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορούν να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου το επιθυμούν. Προς το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Ο δήμος Θερμαϊκού θα αντλήσει τεχνογνωσία και εμπειρίες σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού από άλλους δήμους και περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ολοκληρώσει ένα τοπικό δίκτυο αλληλεγγύης, το οποίο θα απαρτίζουν οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.