ΑΠΘ: Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο για τη Γλυπτική στη Ρωμαϊκή Ελλάδα

166

27/9/2014

Με τη συμμετοχή τριάντα τριών Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων θα πραγματοποιηθεί, από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, το 2ο Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο, με τίτλο: «Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές». Διοργανωτές του Συνεδρίου είναι οι κ.κ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Π. Καραναστάση, Καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Δ. Δαμάσκο, Επίκουρος Καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος του Συνεδρίου είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μελέτη των μνημείων της γλυπτικής στην Ελλάδα από την αρχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας (2ος αι. π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα (5ος αι. μ.Χ.), σε όλο το γεωγραφικό εύρος του σύγχρονου ελλαδικού χώρου. Επιδίωξη των διοργανωτών είναι να αναδειχθούν δύο κυρίως μεγάλα ζητήματα: το ζήτημα των εργαστηρίων ανά τον ελληνικό χώρο και της πλούσιας καλλιτεχνικής παραγωγής τους και το ζήτημα του κοινωνικού ρόλου και της λειτουργίας των έργων γλυπτικής, στο πλαίσιο του δημόσιου και ιδιωτικού βίου της εποχής.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Γλυπτική και Κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο», Δράση Αριστεία ΙΙ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Διευθύντρια του Μουσείου Εκμαγείων του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ) με την ευγενική υποστήριξη των Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ρεθύμνου.

Το πρώτο Συνέδριο με την ίδια θεματολογία είχε πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το 2009, από τους ίδιους διοργανωτές, τους Αρχαιολόγους Καθηγητές, Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Π. Καραναστάση και Δ. Δαμάσκο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, αντίστοιχα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο (Πανεπιστήμιο Κρήτης), στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην οδό Βερνάρδου 12.

Περισσότερες πληροφορίες και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων στο σύνδεσμο: romansculptureconference2014.web.auth.gr