Το λυχνάρι.

95

25\714

Ήταν ο Τοτός και βρήκε ένα λυχνάρι.
Το τρίβει και βγαίνει ένα τζίνι:
– Για το καλό που με ελευθέρωσες θα σου πραγματοποιήσω τρεις ευχές, λέει το τζίνι.
– Θέλω ένα ποδήλατο, ένα κινητό και άλλες τρεις ευχές!