Το άκρον άωτον της αισιοδοξίας

82

8\7\14

– Ποιό είναι το άκρο άωτο της αισιοδοξίας;
– Να έχει χάσει η ομάδα σου στον κανονικό αγώνα και να περιμένεις να κερδίσει παρακολουθώντας τη μαγνητοσκόπηση!!!