Συναντήσεις με θέμα τις «Προοπτικές συνεργασίας για την πράσινη απασχόληση» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

124

5\7\14

Πέντε συναντήσεις εργασίας με θέμα «Προοπτικές συνεργασίας για την πράσινη απασχόληση» στις οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, διοργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης  μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2014.

Οι συναντήσεις εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» και έχουν στόχο την ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας (workshops) οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές στις θεματικές ενότητες Ανακύκλωση, Πράσινες Υποδομές, Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην ένταξη 130 ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στους τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην ανάδειξη της τεχνογνωσίας τους και της συμμετοχής τους στην τοπική ανάπτυξη, στο πλαίσιο πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες πλέον αποτελούν μονόδρομο για το ενεργειακό μέλλον του πλανήτη. Θα συζητηθούν οι παρακάτω θεματικοί Άξονες:
• Πράσινη Οικονομία & Επιχειρηματικότητα
• Κοινωνική Οικονομία & Ένταξη στην Αγορά Εργασίας
• Καλές πρακτικές στον Τομέα της Ανακύκλωσης
• Πράσινες Υποδομές & Προοπτικές Απασχόλησης

Οι φορείς που έχουν κληθεί να πάρουν μέρος θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους και να διαμορφώσουν ένα νέο σύστημα επιχειρηματικής κουλτούρας μέσω της συμμετοχής τους σε ένα δίκτυο συνεργασίας για τη στήριξη και καθοδήγηση των 130 ωφελούμενων του Σχεδίου.

Οι συναντήσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου (οδός Βασ. Γεωργίου Α” 1, δημαρχείο, κτίριο Α’, 1ος όροφος). Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Με ώρα έναρξης στις 18.00
• Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 με τη συμμετοχή επιχειρήσεων
• Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 με τη συμμετοχή επιχειρήσεων.