Ο Γιώργος

62

3\7\14

Ο Γιώργος έπαιζε πρέφα στο καφενείο. Ξαφνικά έρχεται ένα παιδί και του φωνάζει:
– “Κ. Γιώργο, έλα γρήγορα στο σπίτι σου. Γεννάει η γυναίκα σου”.
Σηκώνεται αυτός να φύγει, οπότε οι άλλοι του λένε:
– “Κάτσε Γιώργη να τελειώσουμε την πρέφα και μετά θα φύγεις”.
Και αυτός απαντάει:
– “Όχι, θα φύγω. Φτάνει που δεν ήμουνα εκεί όταν έγινε η σύλληψη, να μην είμαι και όταν γεννήσει;”