Οι τρεις γριες

31

15\7\14

Ήταν τρεις γριές και συζητούσαν:
Λέει η πρώτη:
– Ξεχνάω πολύ! Για να φανταστείτε, κάποιες φορές ανεβαίνω την σκάλα, και σταματάω, και σκέφτομαι: “Τώρα ανέβαινα ή κατέβαινα;”
Λέει η δεύτερη:
– Εγώ να δείτε. Είναι φορές που βάζω το ένα πόδι στο μπάνιο και λέω: “Τώρα έμπαινα ή έβγαινα;”
Λέει και η τρίτη:
– Εγώ ευτυχώς είμαι μία χαρά, να χτυπήσω ξύλο. Ε, ποιός είναι τέτοια ώρα;