Η κακή ψυχική υγεία «χτυπάει» τις χώρες του ΟΟΣΑ

39

9\7\14

Τα ψυχιατρικά νοσήματα δεν έχουν «αντίδοτο» στις 34 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Τα νοσήματα αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς καθώς το ένα τρίτο ή ακόμη και οι μισοί από τους ασθενείς δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν τους πόρους για να τους φροντίσουν.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ένας στους δύο ανθρώπους θα παρουσιάσει κάποια στιγμή της ζωής του κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Τα ήπιας μορφής ψυχιατρικά νοσήματα, όπως η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές, είναι ιδιαίτερα συχνά καθώς αφορούν σχεδόν το 15% του ενεργού πληθυσμού. Συνήθως όμως, δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά ή και καθόλου: ο Οργανισμός υπολογίζει ότι το 33-50% των ασθενών δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία. Συνολικά, το 56,3% όσων πάσχουν από κατάθλιψη δεν λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία.

Τα ψυχιατρικά νοσήματα ωστόσο έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην καθημερινότητα των πασχόντων (αυξημένη θνησιμότητα, μείωση της παραγωγικότητας, απουσία από την εργασία λόγω ασθενείας ή και ανεργία) αλλά και στην οικονομία των χωρών.

Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που σχετίζεται με την κακή ψυχική υγεία είναι σημαντικό και αυξάνεται, τονίζει ο ΟΟΣΑ, υπογραμμίζοντας ότι το άμεσο και έμμεσο κόστος της κακής ψυχικής υγείας ξεπερνά το 4% του ΑΕΠ σε ορισμένες χώρες του Οργανισμού (4,4% στον Καναδά, 4,1% στη Βρετανία).

Το 2010 το συνολικό κόστος υπολογίζεται ότι ανήλθε στα 2,493 δισ. δολάρια.