Εργαστήριο ∆ικτύωσης Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Έκθεση πράσινων τεχνολογιών και υλικών στη Θέρμη

94

1\7\14

Τοπική έκθεση παρουσίασης πράσινων τεχνολογιών & υλικών διοργανώνει την Πέμπτη 3 Ιουλίου, από τις 7 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη».

Το πρωί της ίδιας ημέρας (10.00-14.00), θα πραγματοποιηθεί θεματικό εργαστήριο ∆ικτύωσης Πράσινης Επιχειρηματικότητας με στόχο την μελέτη και παρουσίαση της πράσινης επιχειρηματικότητας ως μιας αναδυόμενης και βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας η οποία συνδέεται πολύ στενά με τη συνεχώς αυξανόμενη πράσινη ζήτηση, με την επίδραση που ασκείται στην επιχειρηματική κοινότητα για συμπεριφορά πιο φιλική προς το περιβάλλον και τέλος για την ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος ως πεδίου επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, από τις 10.00 το πρωί έως τις 14.00, έχει ως εξής:

10.00-11.00 ∆ιαχείριση Αποβλήτων, Πρόβλημα ή Ευκαιρία για μια εναλλακτική νέα

11.00-12.00 Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης, Τεχνολογίες Εξοικονόμησης οικονομία;

Σωτήρης Μυλωνάς ΠΜ, ΜΒΑ

Ενέργειας – Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Αθανάσιος Γραμματικόπουλος ΜΜ, MSc

επαγγέλματα στην πράξη

12.00-13.00 Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και Πράσινα Επαγγέλματα στην πραξη

Χαρίσιος Αχίλλας ΜΜ, PhD

13.00-14.00 Στρογγυλό τραπέζι-συζήτηση

Οι εκθέτες

Στην Έκθεση για την παρουσίαση πράσινων τεχνολογιών και υλικών, που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική Πλατεία της Θέρμης, με την ευγενική παραχώρηση του ∆ημάρχου Θέρμης, συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς και εταιρείες:

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

• ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ

• ARK TOP SYSTEMS

• Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

• HELIONAL

• ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΑ», με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ανατολική Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης: «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» .

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤ.Α» συμμετέχουν ακόμα οι τέσσερις δήμοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας –Χορτιάτη, η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε., η ΚΕΚ IDEA Ε.Π.Ε. και ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και έχει στόχο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, βάσει της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.