Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα μελισσοκομίας σε όλη τη χώρα

34

3\7\14

Σε περίπου 100.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός συνολικά 68 ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αυτό το μήνα στον κλάδο της μελισσοκομίας σε όλη τη χώρα, με βάση σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, στόχος των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων είναι η προώθηση και στήριξη της μελισσοκομίας και των υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων της, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης των Ελλήνων μελισσοκόμων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν δε από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», σε κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία, καθώς και σε χώρους μελισσοκομικών συνεταιρισμών και συλλόγων. Είναι δε ομοιόμορφα γεωγραφικά κατανεμημένα τόσο στη νησιωτική, όσο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του μελισσοκομικού ενδιαφέροντος, όπως η παραγωγή προϊόντων κυψέλης, μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών, αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου, μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του, τυποποίηση, εμπορία, προώθηση και σήμανση μελισσοκομικών προϊόντων, βιολογική μελισσοκομία και προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων μέσω Διαδικτύου.