Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Υλοποίηση της πράξης “Νέοι επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και τοπική ανάπτυξη”

36

4\7\14

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» συστάθηκε με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πράξη στοχεύει: Στην ένταξη στην αγορά εργασίας 85 Ανέργων Νέων Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών: Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών. Στη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης για 55 Νέους Επιστήμονες Επιτηδευματίες έως 34 ετών: Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι που διαμένουν ή / και δραστηριοποιούνται στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.