Βιωματικό Εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα: Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο της εργασίας

68

2\7\14

Ο Δήμος Θερμαϊκού και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., προσκαλεί Στελέχη Κοινωνικών Δομών των Δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη & Καλαμαριάς σε Βιωματικό Εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης με θέμα: «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο της εργασίας», την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Στόχος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες μέσω βιωματικών και διαδραστικών διαδικασιών και παρουσιάσεων, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να αναγνωρίσουν τα στερεότυπα και τις διακρίσεις που παρατηρούνται στο χώρο εργασίας ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ), να ενημερωθούν τα δικαιώματα των ατόμων ΕΚΟ και τέλος να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τρόπους διασύνδεσης, δικτύωσης και συνεργασίας των Δομών για τη διαχείριση και πρόληψη των φαινομένων αυτών.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της: «Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» που υλοποιείται από την Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχουν και οι Δήμοι Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη.