Συγκέντρωση και δικτύωση νέων από τις χώρες της Μεσογείου με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014

63

20/6/14

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων ως συνεπικεφαλής του δικτύου Anna Lindh στην Ελλάδα, συμμετέχουν στη δράση «Creative Entrepreneurship, Active Citizenship: Opportunities for EuroMed Youth» που θα πραγματοποιήσει το ίδρυμα με την υποστήριξη Θεσσαλονίκης: Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Η δράση αφορά στη συγκέντρωση και τη δικτύωση των νέων από τις χώρες της Μεσογείου και θα υλοποιηθεί από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.

Στο «Creative Entrepreneurship, Active Citizenship: Opportunities for EuroMed Youth» μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέλη- νέοι από φορείς που είναι μέλη του δικτύου Anna Lindh. Συνολικά, θα συγκεντρωθούν 65 συμμετέχοντες από χώρες της Μεσογείου, εκ των οποίων 15 θα προέρχονται από την Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είστε μέλη του δικτύου και ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγγραφής και στη συνέχεια να δηλώσετε συμμετοχή.

Η δράση έχει ως στόχο να προσεγγίσει και να παρουσιάσει στους νέους την έννοια της κοινωνική επιχειρηματικότητας, μέσω διαδραστικών και ευχάριστων μεθόδων, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τις επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και σχέδια, ώστε να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες αλλά και να συμβάλλουν στις κοινωνικές αλλαγές των κοινοτήτων τους.

Η γλώσσα εργασίας της δράσης είναι τα αγγλικά.

Αιτήσεις έως και τις 22 Ιουνίου 2014.