Πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση έξι θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον δήμο Παύλου Μελά

129

28/6/14

O Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει σύμφωνα με την 304/14 απόφαση Δ.Σ. την πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση Έξι (6) θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση και επαγγελματική άδεια ή πτυχίο ναυαγοσωστικής που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2313302834-5 με το Γραφείο Αθλητισμού-Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Τσακίρης (Λαγκαδά 221-Σταυρούπολη 3ος όροφος) έως την Δευτέρα 30/6/2014.