Η docetaxel βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη

52

26/6/14

Ο συνδυασμός της ορμονοθεραπείας με docetaxel συντελεί σε βελτιωμένηεπιβίωση των ασθενών με ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με στοιχεία από την ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης CHAARTED, η οποία παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο.

Ο συνδυασμός ενός παλαιότερου χημειοθεραπευτικού φαρμάκου με τη συνήθη θεραπεία σε αρχικό στάδιο κατάφερε να βελτιώσει εντυπωσιακά την επιβίωση και βοήθησε τους άνδρες με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη να ζήσουν πάνω από ένα χρόνο περισσότερο.

Ουσιαστικά, οι ασθενείς που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία είχαν διάμεση επιβίωση 57,6 μήνες, σε σύγκριση με 44,0 μήνες για εκείνους που έλαβαν μόνο ορμονοθεραπεία. Η διαφορά στην επιβίωση ήταν πιο έκδηλη στους 520/790 άνδρες των οποίων η νόσος παρουσίαζε ευρύτερη εξάπλωση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, αυτοί οι ασθενείς που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία έζησαν 17 μήνες περισσότερο. Παρόλα αυτά, δεν είναι ακόμη σαφές, εάν η αρχική χημειο-ορμονοθεραπεία παρέτεινε την επιβίωση των ασθενών με λιγότερο εκτεταμένη νόσο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί κι άλλες ορμονοθεραπείες, ενώ η docetaxel και οι πιο πρόσφατες καινοτόμες ταξάνες χορηγούνται συνήθως, όταν η ορμονοθεραπεία δεν είναι πλέον αποτελεσματική. Καθένας από αυτούς τους παράγοντες πρόσφερε οφέλη στην επιβίωση που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 5 μηνών.

Οι υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη συστήνουν να αναβάλλεται η χρήση χημειοθεραπείας μέχρι οι ασθενείς να εμφανίσουν υποτροπή έπειτα από την αρχική αντιμετώπιση με ορμονοθεραπεία (θεραπεία στέρησης ανδρογόνων [ADT]) – συχνά αναφέρεται ως «ορμονοάντοχος» (hormone-refractory), «ανδρογονοανεξάρτητος» (androgen-independent) ή «ευνουχοάντοχος» (castration-recurrent) μεταστατικός καρκίνος του προστάτη. Δεν είναι ακόμη γνωστό, εάν η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων είναι πιο αποτελεσματική σε συνδυασμό με ή χωρίς χημειοθεραπεία κατά την αρχική αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη.

Η μελέτη CHAARTED είναι μία φάσης 3 κλινική μελέτη, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2006 με τη χρηματοδότηση του Αμερικανικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και η Sanofi πρόσφερε το χημειοθεραπευτικό φάρμακο docetaxel και υποστήριξε τη μελέτη στο πλαίσιο μίας Συμφωνίας Κλινικών Δοκιμών με τη Συνεργατική Ογκολογική Ομάδα των Ανατολικών Πολιτειών (ECOG), τη Συμμαχία για Κλινικές Δοκιμές στην Ογκολογία (Alliance for Clinical Trials in Oncology) και την Αμερικανική Ερευνητική Ομάδα Ογκολογίας (NRG Oncology).

Η μελέτη συμπεριέλαβε 790 ασθενείς με ορμονοευαίσθητο, μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε μόνο ορμονοθεραπεία (ADT), είτε ορμονοθεραπεία (ADT) σε συνδυασμό με docetaxel κάθε 3 εβδομάδες για μία περίοδο 18 εβδομάδων (6 κύκλοι θεραπείας). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, καλά ισορροπημένες σε ότι αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, τους παράγοντες διαστρωμάτωσης και τα χαρακτηριστικά της νόσου. Ο πρωτεύον στόχος της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση, και αξιολογήθηκε επίσης ένας αριθμός δευτερευόντων καταληκτικών σημείων.

Η μελέτη CHAARTED επικυρώνει προϋπάρχουσα έρευνα ότι ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μία ετερογενή νόσο και σε κάποιες μορφές της νόσου, η αντιμετώπιση μόνο με ορμονοθεραπεία ή η καθυστέρηση έναρξης χημειοθεραπείας με το φόβο της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, ενδέχεται να μην αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν μία επαναβεβαίωση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η χημειοθεραπεία στον επιθετικό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη.

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή