Ημερίδα με θέμα την αειφόρο διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης

62

4\6\14

Ημερίδα με θέμα «Αειφόρος Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος, καλές πρακτικές και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTEGRATED GREEN CITIES (INGREENCI) την Παρασκευή 6 Ιουνίου.
Οι εργασίες θα διεξαχθούν από τις 09:00 έως τις 14.30, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, αίθουσα Αριστοτέλης ΙΙ), σε τέσσερις ενότητες :
• «Το InGreenCi» – συντονίζει ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
• «Διαχείριση ομβρίων και αστικό πράσινο» – συντονίζει ο Γεωπόνος Προϊστάμενος τμήματος Δενδροστοιχειών Αλσών και Φυτωρίων, Δημήτρης Σωτηριάδης.
• «Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης» – συντονίζει Καθηγητής Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Δρ. Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης.
• «Η συμβολή του InGreenCi στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου» – συντονίζει Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Ηλίας Βαχτσεβάνος.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι μελέτες:
 Ανάπλασης της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους Οικολογικής διαχείρισης των ομβρίων.
 Φυτεμένου δώματος του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα INTEGRATED GREEN CITIES χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013 στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Haskovo Βουλγαρίας, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
Το INGREENCI αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου με την παράλληλη εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού.