Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Θεσσαλονίκης

130

31/5/2014

Αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2014 – 2015 για παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως και τεσσάρων ετών θα δέχονται από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Ιουνίου 2014 οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι τα παρακάτω : • Έντυπο αίτησης συμπληρωμένο από τους γονείς του παιδιού. • Συμπληρωμένη η συνημμένη ατομική κάρτα υγείας του παιδιού από παιδίατρο συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (2014) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (2014) • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού. • Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα. • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τις αιτήσεις εγγραφής καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών, Ελευθερίας 24, 1ος όροφος, τηλ. 2313305454, 2313305481, 2310.2313305414) και στους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς