ΝΟΗΣΙΣ: Πόσο καλά γνωρίζεις την Θεσσαλονίκη;

60

23/5/2014

Το ΝΟΗΣΙΣ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “The city is my learning space”, διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα «Μαθαίνω από την πόλη μου» και καλεί όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν με τις δικές τους προτάσεις και ιδέες.

Η πόλη μας, εκτός από το χώρο στον οποίο ζούμε, αποτελεί ένα ευρύ και ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους κατοίκους της ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση, μέσα από εναλλακτικούς τρόπους και διαδικασίες, πέρα από αυτούς πουΥπό αυτήν την οπτική όλοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης προσκαλούνται να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό, που έχει ως στόχο, οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης να αναγνωρίσουν, να αποτυπώσουν αλλά και να προτείνουν δραστηριότητες που συμβαίνουν ή μπορεί να συμβούν σε μέρη της πόλης, και οι οποίες προσφέρουν ή μπορούν να προσφέρουν μάθηση.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2014.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά εδώ https://www.facebook.com/MathainoApoThnPolhMoy με τη μορφή σύντομου κειμένου, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με τον τίτλο της πρότασης και κάποια σχετική εικόνα.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει: – να προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση. – να μην εντάσσονται στο τυπικό/θεσμοθετημένο πλαίσιο εκπαίδευσης, αλλά να αποτελούν άτυπες, εναλλακτικές μορφές της. – να αφορούν μέρη και δραστηριότητες εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και να απευθύνονται σε όλους τους ενήλικους κατοίκους της.

Το βραβείο του διαγωνισμού δίνει την ευκαιρία στον νικητή να συμμετέχει, με την ομάδα του ΝΟΗΣΙΣ, σε ένα από τα ταξίδια που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος “The city is my learning space”, όπου θα γνωρίσει τις ευκαιρίες για μάθηση που προσφέρει μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη στους δικούς της πολίτες.

Πληροφορίες: http://www.noesis.edu.gr/ τηλ. 2310 483000