Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Φροντίδας

52

1/5/2014

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (ECC) ξεκίνησε το 2006 σαν ένα διετές πρόγραμμα με στόχο να δείξει αν οργανισμοί σε 6 χώρες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό «πυρήνα» γνώσης και σε ένα κοινό σύνολο αξιών, που χρειάζεται να γνωρίζει και να ακολουθεί το προσωπικό στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

Αυτό ερχόταν να απαντήσει στην συνειδητοποίηση ότι η κοινωνική φροντίδα στην ΕΕ ήταν ένας τομέας όπου το εργατικό δυναμικό ήταν ασταθές και ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη για σαφή πρότυπα και κατάρτιση για το προσωπικό, και ειδικά για το νέο προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της φροντίδας.

 

 

 

Το πρόγραμμα δημιούργησε μια σειρά από «μαθησιακά αποτελέσματα» που ονομάζονται Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας BESCLO – και καλύπτουν 8 τομείς γνώσεων. Οι εταίροι του έργου ήθελαν να δουν επίσης αν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη αλλά ταυτόχρονα απλή εξέταση για να ελέγξει τις γνώσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με το BESCLO. Το πρώτο πρόγραμμα συντονίστηκε από τον οργανισμό SkillsforCareEngland, ο οποίος είναι φορέας αρμόδιος για τα πρότυπα εκπαίδευσης στην κοινωνική φροντίδα.

 

 

 

Μετά την επιτυχία του πρώτου έργου το 2009, ένα δεύτερο πρόγραμμα συνέχισε το έργο, με συντονιστή τον αγγλικό οργανισμό AssociationforRealChange (ARC).

 

Το πρόγραμμα «CreatingaCommonFoundationinCare», ανέπτυξε την ιδέα περαιτέρω με 16 Επικεφαλής εταίρους οργανισμούς και πολλούς άλλους Εταίρους Παράδοσης.

 

Ο αριθμός των χωρών που προσφέρουν το ECC αυξήθηκε σε 14, η εξέταση ECC ήταν διαθέσιμη σε έντυπη αλλά και διαδικτυακή μορφή σε 12 γλώσσες και μέχρι το τέλος του έργου πάνω από 4.500 υποψήφιοι είχαν καθίσει στις εξετάσεις ECC με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 60%.

 

 

 

Το ECC βοήθησε εργοδότες να αλλάξουν την συμπεριφορά των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους, διότι τα BESCLO υποστηρίζουν τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες.

 

Το ECC απορρίπτει το «ιατρικό μοντέλο» φροντίδας και υποστηρίζει το κοινωνικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα (humanrightsapproach), χρησιμοποιώντας τις αρχές της ανεξαρτησίας, της συμμετοχής και της επιλογής. Ωστόσο, οι εταίροι ανέφεραν ότι πολλά από τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα εξακολουθούσαν να διατηρούν  ένα ξεπερασμένο τρόπο προσέγγισης για το προσωπικό στο τομέα της φροντίδας.

 

 

 

Αυτόπουχρειαζόταν, ήτανένακοινόεκπαιδευτικόπρόγραμματοοποίοβασίζεταιστα BESCLO, και υποστηρίζεταιαπόένασύντομοπρόγραμμακατάρτισηςγιατηνεκπαίδευσητωνεκπαιδευτώνστουςνέουςτρόπουςεργασίας.

 

 Έτσι ξεκίνησε το τρέχων διετές πρόγραμμα, «NotPatients, ButCitizenswithRights». Η πρόκληση αυτού του έργου είναι η ιδέα ότι μπορεί να γραφτεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο είναι «ουδέτερο» και αυτό σημαίνει ότι δεν κάνει σαφή αναφορά σε χώρους, ονόματα, νόμους, κυβερνητικά συστήματα και γι ‘αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα με τις ανάλογες προσαρμογές. Αυτό απαιτεί, ωστόσο, οι τοπικοί φορείς παροχής κατάρτισης να προσθέσουν στοιχεία των ονομάτων, τόπων, ιδρυμάτων, νομικών διαδικασιών, ούτως ώστε η εκπαίδευση να γίνει σχετική για τους εκπαιδευόμενους στην εν λόγω χώρα.

 

 

 

1η συνάντηση στο Η. Βασίλειο        2η συνάντηση στην Ρουμανία

 

Νοέμβριος 2012                                  Ιούνιος 2013

 

 

 

 

 

 

Έχουμε δοκιμάσει αυτή την προσέγγιση και λειτουργεί πολύ καλά. Το ECC έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα σε 3 χώρες σε διάφορα επίπεδα (π.χ. εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις ανάλογα του ποιος έχει την ευθύνη για τέτοια θέματα)  και έχει τοποθετηθεί στο Επίπεδο 3 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης στηρίξει το ECC με τη χορηγία εργαστηρίων στην Βοσνία και την Ρωσία.

 

 

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ECC αντιπροσωπεύει ένα από τα πρώτα πραγματικά διακρατικά πιστοποιητικά στην κοινωνική φροντίδα και είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την εγκαθίδρυση μιας κοινής βάσης για τη κοινωνική φροντίδα στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί προϋπόθεση μιας συλλογικής δέσμευσης στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες.

 

 

 

3η συνάντηση στο Βέλγιο

 

Οκτώβριος 2013

 


                           

 

 

Εάν νομίζετε ότι μπορείτε να γίνετε Εταίρος ή αν θέλετε να δώσετε την εξέταση του ECC, επικοινωνήστε με την EASPD (katrijn.dekoninck@easpd.eu)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενα Βήματα

 

 

 

Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία, η επόμενη συνάντηση του έργου «NotPatientsbutCitizensWithRights» .

 

Το τελικό συνέδριο θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2014 στην Σλοβενία όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και μαζί θα αποφασίσουμε για το μέλλον του ECC.

 

 

 

Μείνετε ενήμεροι μέσω της ιστοσελίδας του ECC: www.eccertificate.eu!

 

Και μέσω του Facebookhttps://www.facebook.com/NPBCWR

 

 

 

 

 

Εθνικές δραστηριότητες

 

ToECC αποτελεί για την Ελλάδα μια σοβαρή καινοτομία, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στο τομέα της φροντίδας.

 

Είναι μεγάλη η δική μας χαρά ως Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης που αποτελούμε τον Επικεφαλής Εταίρο αλλά και τον Εταίρο Παράδοσης αυτού του πιστοποιητικού σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ήδη έχει προγραμματιστεί σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, για τις 9 – 11 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, ενώ στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πιλοτικό σεμινάριο εκπαίδευσης φροντιστών.

 

 

 

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς για το ΕCC μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τo Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης.

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
 π. Κων/νος Παπανικολάου
Φειδίου 3,
 
546 30 Θεσσαλονίκη
 
Τηλ
 Φαξ: +30 2310 702388
E-mail:info@iea.gr

 

Ιστότοπος: www.iea.gr