Διήμερο workshop στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

101

6/5/2014

Στο πλαίσιο του έργου “Κοινές Υποστηρικτικές Δομές για την Ποιοτική Ανάπτυξη των Υδάτινων Πόρων και την Προστασία της Δημόσιας Υγείας – SAFEWET” το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», διοργανώνεται διήμερο workshop στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 6 και 7 Μαΐου 2014.

Οι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υδρολογικό Ινστιτούτο της Οχρίδας, καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Χημείας.

Το workshop θα περιλαμβάνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης ως προς τις σύγχρονες τάσεις και μεθόδους περιβαλλοντικής παρακολούθησης, συνάντηση των εταίρων του έργου, καθώς και την Ημερίδα του έργου, στο οποίο θα παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα του έργου.