Έρευνα του ΕΟΦ για την ασφάλεια των φίλτρων αιμοκάθαρσης

132

15/5/2014

Τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν σε συμβάματα τα οποία παρατηρήθηκαν σε ασθενείς κατά τη χρήση συγκεκριμένων φίλτρων αιμοκάθαρσης, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ενημερώθηκε αρχικά μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και ακολούθως μέσω της παραλαβής αναφορών ατομικών περιστατικών (Λευκών Καρτών). 

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο ΕΟΦ έχει ήδη απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τις αρμόδιες αρχές των χωρών-μελών της Ε.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν παρόμοιες αναφορές από τα εν λόγω προϊόντα, ενώ μελετά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία θα ληφθούν από το τελικό σημείο χρήσης. 

Ωστόσο επειδή, δεν υπάρχει διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα, διερευνάται η δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου από ανεξάρτητο εργαστήριο στην Ε.Ε..

Τέλος, ο ΕΟΦ συνέστησε ειδική Ομάδα Εργασίας Επαγρύπνησης Φίλτρων Αιμοκάθαρσης, αποτελούμενη από διακεκριμένους νεφρολόγους, μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση των αναφερθέντων ατομικών περιστατικών (Λευκές Κάρτες). Σημειώνεται ότι η Ομάδα Εργασίας έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση.

Και ενώ η διερεύνηση των περιστατικών συνεχίζεται, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στους γιατρούς την ιδιαίτερη σημασία της υποβολής ατομικών αναφορών συμβαμάτων με τη χρήση της «Λευκής Κάρτας», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.