27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο “Ανάλυση μεγάλων δεδομένων- Αναλυτική των επιχειρήσεων”

74

14/4/2014

Από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2014 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη σε χώρους των Πανεπιστημίων ΑΠΘ και Μακεδονίας, το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο «Ανάλυση μεγάλων δεδομένων-Αναλυτική των επιχειρήσεων» (“Big data analysis – Business analytics”).
Λεπτομέρειες θα βρείτε στη σελίδα https://sites.google.com/site/27pss2014

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα γίνουν δύο σεμινάρια:

α) Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικού Λογισμικού

β) Διαλέξεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες ή μεταπτυχιακούς, με στόχο την εξοικίωσή τους με με θέματα Στατιστικής και Οικονομίας που πιθανόν τους είναι χρήσιμες.
Περισσότερες Λεπτομέρειες θα βρείτε στη σελίδα https://sites.google.com/site/27pss2014/seminaria.