Πασχαλινό παζάρι διοργανώνει το Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

118

13/4/2014

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» διοργανώνει Πασχαλινό Bazaar στον «Πολυχώρο Πολιτισμού» του Γραφείου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας και Καινοτόμων Δράσεων του Διασυνδεόμενου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, από 3 έως 16 Απριλίου 2014.

Το Bazaar λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00πμ. έως τις 14:00μμ. και περιλαμβάνει δημιουργίες και κατασκευές που κατασκεύασαν και επιμελήθηκαν επανενταξιακοί ασθενείς, ένοικοι και μέλη των:

  • Εργαστήριο Κεραμικής «ΠΥΞΙΔΑ» του Κέντρου Ημέρας
  • Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής «ΜΥΡΩΝ» του Ξενώνα Άνω Πόλης «ΝΟΣΤΟΣ»
  • Καλλιτεχνικό Εργαστήρι – Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης
  • Καλλιτεχνικό Εργαστήρι – Νοσοκομείο Ημέρας
  • Κλινικό τμήμα αντιμετώπισης της αλκοόλ εξάρτησης «ΜΕΘΕΞΙΣ»
  • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
  • Οργανωμένα Προγράμματα Αποκατάστασης της Μονάδας Πρασίνου
  • Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»
  • Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ»

και εκφράζει μια προσπάθεια προσέγγισης της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αποδοχής και της επαγγελματικής ένταξής τους.