Ο μηχανικός

172

30/4/2014

Ο νεαρός Μέρφι έκανε αίτηση για μια θέση μηχανικού σε μια επιχείρηση στην Ιρλανδία , με έδρα το Δουβλίνο. Για την ίδια θέση έδωσε το σι βι του κι ένας
Αμερικανός . Επειδή και οι δυο υποψήφιοι είχαν τα ίδια προσόντα, τους ζητήθηκε να κάνουν ένα τεστ . Απάντησαν λοιπόν και οι δυο σε όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία . Ο διευθυντής φώναξε λοιπόν τον Μέρφι και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του ( . . . τα ξέρετε αυτά τα γιάπικα ) και του είπε ότι αποφάσισαν να προσλάβουν τον Αμερικανό . ” Και γιατί ; ” , ρώτησε ο Μέρφι . ” Και οι δυο γράψαμε 9 από τις 10 απαντήσεις σωστά . Μια και είμαι Ιρλανδός δεν έπρεπε η θέση να δοθεί σε μένα ; ” “Δεν αποφασίσαμε με βάση τις σωστές απαντήσεις ” , του είπε ο διευθυντής.
” Αλλά με βάση την ερώτηση που ΔΕΝ απαντήσατε ”
” Και πώς είναι δυνατό ” , απόρησε ο Μέρφι , ” μια λανθασμένη απάντηση να είναι καλύτερη από μια άλλη ; ” ” Πολύ απλά ” , του απάντησε ο διευθυντής . ” Στην ερώτηση # 5 , ο Αμερικανός απάντησε Δεν ξέρω . Εσύ έγραψες Ούτε κι εγώ . “