Ολοκληρωμένη φροντίδα κατ’ οίκον για πάσχοντες από νόσο Πάρκινσον

196

11/4/2014

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου Πάρκινσον (11 Απριλίου), η Ελληνική εταιρεία εθελοντών και ασθενών για τη νόσο Πάρκινσον, Επίκουρος κίνηση, ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Parkinsonφροντίδα Πάρκινσον, για πρόσβαση όλων σε μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση κατ’ oίκον.

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη πάθηση που επηρεάζει την κίνηση, τη σκέψη και το συναίσθημα. Ως χρόνιο νόσημα, επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής, όχι μόνο του ασθενούς αλλά και του φροντιστή. Η αντιμετώπισή της, όπως ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, είναι πια έργο ομάδας επιστημόνων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητες διαχείρισης της νόσου. Δεν είναι εντούτοις προσβάσιμες από όλους, γιατί η μεγάλη δυσκολία κυρίως στην κινητικότητα, αναγκάζει τον ασθενή να περιορίζεται στο σπίτι του. 

Για το λόγο αυτό η Επίκουρος κίνηση, θέλοντας να βοηθήσει όχι μόνο σε επίπεδο ενημέρωσης αλλά και σε πρακτικό, καθημερινό επίπεδο, εξασφάλισε στρατηγική συνεργασία με την Parkinson Care –Φροντίδα Πάρκινσον. Τώρα τα μέλη της Επίκουρος κίνηση, έχουν πρόσβαση σε μια συνεχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση κατ’ οίκον, από ομάδα επιστημόνων με εξειδίκευση στη νόσο Πάρκινσον. 

Η Parkinson Care-Φροντίδα Πάρκινσον είναι μια εταιρεία που αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων εξειδικευμένους στη νόσο του Πάρκινσον. Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε άτομα με νόσο Πάρκινσον και τουςφροντιστές τους, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης. 

Μέσω της συνεργασίας αυτής θα εφαρμοστούν προγράμματα γιαασθενείς κατ’ οίκον, όπως συνεδρίες φυσικοθεραπείας και λογοθεραπείας, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη φροντιστών. Προτεραιότητα θα υπάρχει και στις δράσεις της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ κίνηση που θα υλοποιηθούν σε δήμους όπως: 
α. ομαδικά προγράμματα φυσικοθεραπείας &
β. ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης.

Μέλη στην Επίκουρος κίνηση μπορούν να γίνουν ΔΩΡΕΑΝ, άτομα με Πάρκινσον και οι φροντιστές τους, καλώντας στο τηλέφωνο 210 2224466 είτε στην Parkinson Care, στο 210 8830043. Η δράση αρχικά θα αφορά κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Αθηνών. Προοδευτικά όμως θα επεκταθεί στην περιοχή Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης.