Εκδήλωση με θέμα «Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Προώθηση της Απασχόλησης»

58

7/4/2014

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου «Ενθαρρύνοντας την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση στον Τομέα της Μεταποίησης στη ΠΕ Θεσσαλονίκης» (Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ) σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα: «Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Προώθηση της Απασχόλησης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 και ώρα 17:30 στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29-Θεσσαλονίκη).

Χαιρετισμός: Λακασάς Δημήτρης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Ομιλητές:

· Κοκκόρης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με άξονες Ασφαλιστικό και Προγράμματα Απασχόλησης»
· Πάντζος Ευάγγελος, Διευθυντής Ειδικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Πρόσφατες – επίκαιρες νομοθετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας»
· Κανελλίδης Δημήτριος, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ΟΑΕΔ
«ΟΑΕΔ – Προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας»

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες: 2310-535.333

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» έχουν συστήσει: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ .

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.