ΑΠΘ: Απονομή βραβείων σε σωφρονιστικά ιδρύματα

175

24/4/2014

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΑΠΘ διοργανώνει, την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 12.00, στο ξενοδοχείο “Grand Hotel Palace”, εκδήλωση στo πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: ‘Ευρωπαϊκό βραβείο αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης σωφρονιστικών ιδρυμάτων – European Sustainable Energy Awards for Prisons (E-SEAP)’, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη – Intelligent Energy Europe’.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, να δοθούν τα βραβεία από εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στα σωφρονιστικά ιδρύματα που συμμετείχαν στην Ελλάδα και να γίνει ένας γόνιμος διάλογος ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των ιδρυμάτων.

Το έργο E-SEAP
Τα κτίρια των φυλακών καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας εξαιτίας του μεγέθους τους, της κατάστασης των κτιρίων, της συνεχούς χρήσης και των απαιτήσεων ασφάλειας. Στα τρία χρόνια του έργου, αποδείχθηκε ότι υπάρχουν δυνατότητες για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τη στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των φυλακών με τη βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς και την εφαρμογή λύσεων χαμηλού κόστους.

Στις πιλοτικές δράσεις του προγράμματος συμμετείχαν 14 σωφρονιστικά ιδρύματα από 8 περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης και στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Μεθοδολογία
Το έργο E-seaP αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας στις φυλακές υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση υλοποιούμενη σε τρεις άξονες και συγκεκριμένα την καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων των φυλακών, την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης και το διάλογο με τις κοινότητες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Μέσω των δράσεων του E-seaP προσεγγίστηκαν όχι μόνο τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή πρακτικών τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και ζητήματα βελτίωσης της ενημέρωσης αλλά και της εκπαίδευσης στην αειφόρο χρήση ενέργειας.

Αποτελέσματα
Τα ιδρύματα που συμμετείχαν πιλοτικά στο έργο, αξιολογήθηκαν αρχικά πάνω στους τρεις αυτούς τομείς ώστε να προσδιοριστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, εντοπίστηκαν και προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα χαμηλού ή μηδενικού κόστους για τη βελτίωση της κατάστασης. Αυτά συγκεντρώθηκαν σε ένα σχέδιο δράσης, μοναδικό για κάθε ίδρυμα, το οποίο υλοποιήθηκε σε κάθε χώρα.

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 2014 σε όλα τα σωφρονιστικά ιδρύματα της Ευρώπης που συμμετείχαν στο έργο και έδειξε σημαντική βελτίωση της αρχικής κατάστασης. Τα δύο ιδρύματα που συμμετείχαν στην Ελλάδα κατάφεραν να κατακτήσουν το Χάλκινο βραβείο με βάση τα ενιαία Ευρωπαϊκά κριτήρια. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι συντελεστές του έργου, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.