Έρευνα στα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον Συνήγορο του Πολίτη

162

24/4/2014

Έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τους διεξάγει οΣυνήγορος του Πολίτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό αναφορών από ασφαλισμένους και συνταξιούχους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης τους, με κυριότερο ζήτημα τις μεγάλες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Ύστερα, από τη διερεύνηση των αναφορών αυτών και την καθημερινή επικοινωνία με το σύνολο των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η Αρχή διαπίστωσε τις δύσκολες συνθήκες μέσα από τις οποίες το προσωπικό του ιδρύματος καλείται να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους του.
Για το λόγο αυτό αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που εστάλη σε όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν και να αποτιμηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν σήμερα τα υποκαταστήματα, καθώς και οι χρόνοι που απαιτούνται πραγματικά για την διεκπεραίωση των αιτημάτων των ασφαλισμένων.
Τέλος, η αρχή σημειώνει ότι η συνεργασία του Συνηγόρου, τόσο με τη διοίκηση, όσο και με τα στελέχη των υποκαταστημάτων, θα συμβάλει στην εκπόνηση εφικτών προτάσεων για την υπέρβαση των προβλημάτων.