Προβλήματα υπολογιστών

158

7/2/2014

Μια ξανθιά μαθήτρια στον καθηγητή της πληροφορικής:

“Κύριε, μου σβήνετε σας παρακαλώ τον υπολογιστή γιατί δεν μπορώ μόνη μου;”

“Μα δεν έχεις μάθει ακόμα ούτε να τερματίζεις;”, τη ρωτά ο καθηγητής εκνευρισμένος.

“Ασφαλώς και ξέρω να τερματίζω!”, απαντά η ξανθιά προσβεβλημένη. “Απλώς δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τον πυροσβεστήρα.”