5ο Πανελλήνιο συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα στη Θεσσαλονίκη

148

21/1/2014

Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση συνεχίζοντας την προσπάθεια μελέτης, προβολής και προώθησης του αντικείμενου της προτυποποίησης στη χώρα μας, διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» στις 21-22 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Στα πρώτα τρία Πανελλήνια Συνέδρια καλύφθηκαν κάθε φορά τρεις, από τις εννέα, θεματικές ενότητες. Παρουσιάστηκαν έτσι εισηγήσεις και για τις εννέα (9) θεματικές ενότητες στις οποίες έχουν ταξινομηθεί από την ΕΝΕΠΡΟΤ οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι Πανελλήνιες αυτές διοργανώσεις έχουν πλέον καταστεί θεσμός.

Απο το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση τα Πρότυπα και την Ποιότητα οι εισηγητές αναφέρονται σε όλες τις ενότητες, ορίζεται δε μια απο αυτές ως κεντρική θεματική ενότητα και με βάση αυτήν ορίζεται το κύριο θέμα του Συνεδρίου. Άρα για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητες επιλογής οποιασδήποτε από τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται πιο κάτω:

1.Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στις Επικοινωνίες-Διακίνηση-Κατανάλωση 
2. Κοινωνικά Πρότυπα-Υγεία 
3. Πρότυπα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση 
4. Περιβάλλον-Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιοτικές κατασκευές 
5. Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στην Παραγωγή 
6. Δοκιμές-Έλεγχοι-Πιστοποίηση 
7. Πρότυπα στην Οικονομία-Τυποποίηση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
8. Πρότυπα Τροφίμων-Διατροφής 
9. Πρότυπα και Ποιότητα στις Υπηρεσίες Κεντρική Θεματική Ενότητα:Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στις Επικοινωνίες-Διακίνηση-Κατανάλωση Κύριο Θέμα: Τηλεπικοινωνίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κτίριο Δ Πολυτεχνικής Σχολής, αίθουσα Α.Τσούμης.