Την εξαίρεση των ογκολόγων από το πλαφόν συνταγογράφησης ζητούν οι καρκινοπαθείς

170

27/1/2014

Την εξαίρεση από το όριο συνταγογράφησης ιατρικών ειδικοτήτων, όπως οι ογκολόγοι και οι αιματολόγοι, καθώς και φαρμάκων που εντάσσονται στον κατάλλογο των σοβαρών παθήσεων, ζητά ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 3457 («Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»), η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Ιανουαρίου 2014, ο καθορισμός ορίων συνταγογράφησης ανά γιατρό για το 2014 είναι στο 80% της μέσης μηνιαίας δαπάνης του 2013. Ωστόσο, η Υπουργική Απόφαση επιβάλλει για κάθε ιατρό με δικαίωμα συνταγογράφησης, μηνιαίο πλαφόν στο κόστος των φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών που περιέχονται σε κάθε συνταγή, χωρίς να διευκρινίζεται η εξαίρεση αυτών για τους χρονίως πάσχοντες. 

Ειδικά για τους καρκινοπαθείς που το κόστος της κάθε θεραπείας είναι ιδιαίτερα υψηλό, η έλλειψη διευκρινήσεων και η οριζόντια εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πρόσβασή τους στη θεραπεία.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών θεωρεί ότι από το μέτρο θα έπρεπε να εξαιρεθούν συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως οι ογκολόγοι και οι αιματολόγοι, ενώ από το όριο συνταγογράφησης κάθε γιατρού θα έπρεπε επίσης να εξαιρεθούν τα φάρμακα του ειδικού καταλόγου φαρμάκων σοβαρών παθήσεων της παρ. β του άρθρου 12 του ν.3816/2010, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται ήδη μέτρα ελέγχου της συνταγογραφίας, όπως οι επιτροπές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, registries, θεραπευτικά πρωτόκολλα, χρήση βιο-δεικτών κ.λπ.

Ο ΚΕΦΙ Αθηνών υπενθυμίζει εξάλλου ότι, το 2014 θα είναι διαθέσιμες νέες καινοτόμες θεραπείες, με αποτέλεσμα να μην είναι συγκρίσιμες οι δύο χρονιές και εμφρεάζει τον φόβο ότι σε αυτές τις ειδικότητες είναι απαγορευτική ακόμη και η προσθήκη ενός νέου ασθενούς σε θεραπεία με φάρμακα της λίστας Ν.3816.

Απαιτεί λοιπόν, την άμεση εξαίρεση από το πλαφόν στη συνταγογράφηση των γιατρών όλων των φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών που αφορούν τους ογκολογικούς ασθενείς, τονίζοντας ότι η «μη εξαίρεση αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των καρκινοπαθών ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη και τελικά στην ίδια τη ζωή. Την ίδια εξαίρεση για τους ογκολογικούς ασθενείς απαιτούμε και στην επερχόμενη μείωση του πλαφόν στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες είναι εντελώς απαραίτητες για τη σωστή παρακολούθηση της πάθησης. Οιασδήποτε πολιτικές εξυγίανσης του χώρου της υγείας δεν πρέπει να αγνοούν τις ανάγκες των πιο ευαίσθητα κοινωνικά ομάδων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι καρκινοπαθείς, και οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ως βασικό γνώμονα το όφελος και την προστασία του ασθενή.»

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή