Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο δήμο Δέλτα

130

20/1/2014

Παράρτημα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα λειτουργήσει ο δήμος Δέλτα. Το Σ.Δ.Ε. είναι δημόσιο σχολείο και παρέχει στους αποφοίτους του, απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες, οι οποίοι κατανέμονται σε δύο 9μηνα. και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα.

Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στο Σ.Δ.Ε. δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν το απολυτήριο του Δημοτικού σχολείου και δεν έχουν φοιτήσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο.

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:
-Κατακτά βασικές γνώσεις και δεξιότητες.
-Διδάσκεται με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.
-Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στα ενδιαφέρονται και στις δυνατότητές του.
-Στηρίζεται σε κάθε βήμα του από τους σύμβουλους του σχολείου.

Το Σ.Δ.Ε.είναι ένα καινοτόμο και ευέλικτο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπηρετεί την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων απαιτείται:
-Αίτηση
-Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Δημοτικού ή Αποδεικτικού Α΄/Β΄τάξης Γυμνασίου
-Φωτοαντίγραφο Tαυτότητας ή Διαβατηρίου

Κατάθεση δηλώσεων ενδιαφέροντος συμμετοχής μέχρι 31 Ιανουρίου, στο Γραφείο Δημάρχου, Νικ. Πλαστήρα 13, Σίνδος, στο Γραφείο Δια Βίου Μάθησης, Δ.Κ. Καλοχωρίου, στο Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση, Δ.Κ. Διαβατών και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Δ.Κ.Κυμίνων.