Στις δυο , η μια δωρο !

157

18/1/2014

Ένας πόντιος τηλεφωνεί σε μια πιτσαρία στις δύο η ώρα τη νύχτα για να κάνει παραγγελία …
” Μα ..” του λένε ” δεν μπορούμε να κάνουμε διανομή τέτοια ! ”
Και εκνευρισμένος ο πόντιος απαντά :
” Με δουλεύετε ; Και τότε γιατί στα διαφημιστικά που μοιράζετε γράφετε ότι στις δυο δίνετε μία πίτσα δώρο ; “