Πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των δημοτών οργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης

152

27/1/2014

Την υποβολή πρότασης του Δήμου Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, ενέκρινε σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου , το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 2ης τακτικής συνεδρίασής του. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα τους προς το Δήμο προκειμένου να διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες .

Κατά την εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν σημείωσε ότι σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει απλή και αυτοματοποιημένη λειτουργία για την καταγραφή, παρακολούθηση και απάντηση των αιτημάτων που προέρχονται από τον δημότη και πρόσθεσε: “Τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε καθημερινά προβλήματα, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης του κοινού. Το απτό αποτέλεσμα της εφαρμογής του συνίσταται στην αποφυγή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών” .

Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί:

• Στην καταγραφή και μέτρηση της επίδοσης των Δημοτικών Υπηρεσιών σχετικά με την αντιμετώπιση αιτημάτων των πολιτών και των Φορέων,

• Στην δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες του Δήμου που παρουσιάζονται συχνότερα

• Στην ανάπτυξη μηχανισμών Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης.

Η προοπτική της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία cloud-based πλατφόρμας διαδικτυακών εφαρμογών στο σύνολο της έκτασης του Οργανισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 61.500 ευρώ (εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και βελτίωση ποιότητας ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: “Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα”, στην Ψηφιακή Υπηρεσία υπ’ αριθμ. 5 με τίτλο: “Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη”).