Πέντε προγράμματα απασχόλησης για 30.000 νέες θέσεις εργασίας

122

14/1/2014

Με τα σημάδια από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας να είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς το 2013 αναμένεται να κλείσει πολύ κοντά στο 28%, οι εκτιμήσεις για την πραγματική ανεργία φοβίζουν το κυβερνητικό επιτελείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση αποφασίστηκε η συγκρότηση κυβερνητικού συμβουλίου απασχόλησης, στο οποίο θα μετέχουν ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος, όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο διοικητής του ΟΑΕΔ και όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το “capital.gr” στόχος του νέου οργάνου θα είναι η συνεργασία με όλους τους πιθανούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τον ιδιωτικό τομέα που θα παρακολουθεί διαρκώς όλες τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ ενεργοποιεί εντός του Ιανουαρίου προγράμματα απασχόλησης για ειδικές κατηγορίες ανέργων με σκοπό να δημιουργηθούν 26.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ, που θα ισχύει έως το τέλος του 2014.

Τα προγράμματα απασχόλησης αφορούν είτε ανθρώπους που έχουν εργασιακή εμπειρία (30 – 66 ετών) και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγουν στη σύνταξη, είτε νέους ανθρώπους (έως 29 ή έως 35 ετών, ανάλογα τη φύση του προγράμματος), που δεν μπορούν να βρουν δουλειά και διαθέτουν γνώσεις για να αξιοποιηθούν ενεργά στον ιδιωτικό τομέα.

Δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των θέσεων απασχόλησης για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από πέντε μήνες έως και ένα έτος με μηνιαίες αποδοχές που κυμαίνονται από 375 έως 490 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση.

Αναλυτικά, τα προγράμματα απασχόλησης που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή είναι:

Προγράμματα κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ, από τον ΟΑΕΔ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης που θα χρηματοδοτηθούν από τον Λογαριασμό Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ), ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Η διαδικασία κατάρτισης μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά, εντός των επιχειρήσεων, είτε μέσω της αξιοποίησης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να έχουν διάρκεια έως 100 ώρες και οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν σε αυτά θα αμείβονται με 5 ευρώ την ώρα, εκτός και αν είναι ανάπηροι, οπότε η αμοιβή τους αυξάνεται στα 7 ευρώ την ώρα. Ο ΟΑΕΔ δίνει χρονικό περιθώριο έως τις 20.12.2014 για να υποβληθούν προτάσεις και να πραγματοποιηθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με την χρήση των κονδυλίων του ΛΑΕΚ. Συνολικά, ο Οργανισμός πρόκειται να διαθέσει 65.000.000 ευρώ για τέτοια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά, είναι να μην απολύσουν εργαζόμενους, όσο διάστημα θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες κατάρτισης. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση ακυρώσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης τότε ο ΟΑΕΔ δεν αποπληρώνει το κόστος του προγράμματος.

Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 – 66 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ. Θα επιδοτείται ο μισθός του εργαζόμενου, πρώην ανέργου, αλλά και οι ασφαλιστικές του εισφορές, στα όρια του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) δηλαδή έως 486 ευρώ καθαρά, για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα να απορροφήσουν μέρος των εγγεγραμμένων ανέργων που είναι κάποιας ηλικίας και μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Προϋπόθεση που θα υπάρχει είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μην απολύσουν κανένα εργαζόμενο για όσο θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιταγή εισόδου για νέους ανέργους έως 29 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.000 ανέργους έως 29 ετών που συμμετείχαν το 2013 στην κάλυψη θέσεων εργασίας πεντάμηνης απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων επιταγής εισόδου. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις που είχαν εντάξει στο δυναμικό τους νέους ανέργους μέσω αυτών των προγραμμάτων, μπορούν τώρα να τους αξιοποιήσουν για τους επόμενους έξι μήνες, λαμβάνοντας επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης των ωφελούμενων, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ, για νέους κάτω των 25 ετών (375 ευρώ) και στο ποσό των 18 ευρώ για νέους άνω των 25 ετών (450). Η επιχορήγηση μπορεί να παρέχεται για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα το πολύ, και καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης.

Η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου.

Πρόγραμμα για ελεύθερους επαγγελματίες

Αφορά νέους σε ηλικία ελεύθερους επαγγελματίες και επιδοτεί την επιχειρηματικότητα με έως 10.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν στον ΟΑΕΔ από τους επίδοξους νέους επιχειρηματίες να εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας για να μπορεί να στηριχθεί έτσι, η νεανική επιχειρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν σε αυτό έως 2.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 30 Δεκεμβρίου και θα υπάρξει αξιολόγηση των προτάσεων που κατατίθενται από αρμόδιες επιτροπές του Οργανισμού.

Τοπικά Σχέδια Δράσεων

Πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, με στόχο την απορρόφηση 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί η επιχορήγηση είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και η βιοτεχνία. Στόχος να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.