Μετρήσεις μαθητών στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ

191

27/1/2014

Από τις 27 Ιανουαρίου έως και τις 10 Απριλίου θα διεξαχθεί το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ (Εθνική Δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων) για τους μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις που αφορούν τη σωματική διάπλαση των μαθητών, ενώ θα αξιολογηθούν οι διατροφικές συνήθειες, η φυσική δραστηριότητα και κατάσταση των μαθητών.

Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωπομετρία, φυσική κατάσταση και ερωτηματολόγιο) θα εισαχθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μετρήσεις θα γίνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα της φυσικής αγωγής (δηλαδή διαθέτουν Α.Δ.Υ., σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Εξαίρεση αποτελεί το παλίνδρομο τεστ αντοχής, για το οποίο απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση γονέα/κηδεμόνα.

Οι αξιολογήσεις για τους μαθητές των νηπιαγωγών θα πραγματοποιηθούν από τους νηπιαγωγούς, ενώ για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων θα πραγματοποιηθούν από καθηγητές φυσικής αγωγής.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

1. Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

2. Μια από τις δράσεις του ΕΥΖΗΝ είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων της χώρας. 

Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.

3. Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των ατομικών αναφορών γίνεται αυτόματα στηδιαδικτυακή πλατφόρμα. Επίσης, δεν εισάγεται το όνομα του μαθητή παρά μόνο ο αριθμός μητρώου, διασφαλίζοντας έτσι πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

4. Η περιήγηση στον ιστότοπο του προγράμματος ΕΥΖΗΝ προσφέρει πολύτιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς καθώς και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς. Οι σχολικοί σύμβουλοι ΠΕ 11 έχουν ενημερωθεί εκτενώς σε σχετική ημερίδα και είναι σε θέση να παράσχουν όλη τη σχετική ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος