Μαθήματα διακόσμησης, εικαστικών και φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη

152

15/1/2014

Τμήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν για θέματα Θεάτρου, Διακόσμησης εσωτερικών χώρων, Εικαστικών και Φωτογραφίας, συγκροτούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, στις 2η και 3η Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

«Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των μαθημάτων Δια Βίου Μάθησης, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε τμήματα εκμάθησης που θα πραγματοποιούνται στις περιφερειακές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Καρούμπης, επισημαίνοντας ότι, με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι για επιμόρφωση χωρίς να μετακινούνται μακρύτερα από τα σημεία κατοικίας τους».
 
Αναλυτικά, τα τμήματα που συγκροτούνται στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας αφορούν σε: §
 
Θεατρικό Εργαστήρι, 50 ωρών, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Τριανδρίας (Δευτέρα 18.00-21.00 και Τετάρτη 19.00-21.00) §

Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, 25 ωρών, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Τριανδρίας (Τρίτη 18.00-21.00 και Παρασκευή 19.00-21.00) §

Εικαστικό Εργαστήρι, 50 ωρών, στην Αίθουσα Εικαστικών του Πολιτιστικού Κέντρου Τριανδρίας (Δευτέρα 18.00-21.00 και Τετάρτη 19.00-21.00) Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται από Δευτέρα 20 έως και Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, 09.00-13.00, Ελευθερίας 24-Παλιό Δημαρχείο (αρμόδια υπάλληλος Κουτσοχρήστου Ελένη 2313305446)

Στην 3η Δημοτική Κοινότητα τα μαθήματα αφορούν σε: §

Θεατρικό Εργαστήρι, 50 ωρών, στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Δευτέρα 18.00-21.00 και Τετάρτη 19.00-21.00) § Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, 25 ωρών, στο 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Τρίτη 18.00-21.00 και Πέμπτη 19.00-21.00) §

Φωτογραφία, 25 ωρών, στο 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Δευτέρα 18.00-21.00 και Τετάρτη 19.00-21.00) Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται από Δευτέρα 20 έως και Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, 08.00-16.00, Θεοφίλου 25-Γραφείο 3ης Δημοτικής Κοινότητας (αρμόδιοι υπάλληλοι: Ιωάννα Θεοχάρη, 2313318271 και Χρυσούλα Ζαουλάρη, 2313318268)

Αντίστοιχα στην 2η Δημοτική Κοινότητα θα δημιουργηθούν τα τμήματα: §

Θεατρικό Εργαστήρι, 50 ωρών, στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Δευτέρα 18.00-21.00 και Τετάρτη 19.00-21.00) § Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, 25 ωρών, στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Τρίτη 17.00-20.00 και Πέμπτη 19.00-21.00) §

Εικαστικό Εργαστήρι, 50 ωρών, στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Δευτέρα 18.00-21.00 και Τετάρτη 19.00-21.00) Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται από Δευτέρα 20 έως και Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, 08.00-14.00, Μοναστηρίου 93-Γραφείο 2ης Δημοτικής Κοινότητας, (αρμόδια υπάλληλος: Γαλάτη Ειρήνη 2310519250).