Ημερίδα για τις προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης

134

9/1/2014

ην Ημερίδα έναρξης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» πραγματοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στην οποία μετέχει ο δήμος Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014, με ώρα έναρξης 10:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Βασικός στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της πόλης για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών προκειμένου οι άνεργοι και οι νέοι επιστήμονες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας στους Τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το σύνολο των ωφελουμένων του σχεδίου ανέρχεται σε 130 άτομα, από τα οποία 90 είναι άνεργοι -εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ- και 40 είναι νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν ως εταίροι φορείς:

* ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος)

* Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

* Δήμος Θεσσαλονίκης

* Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας – ΔΕΠΘΕ

* Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

* Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

* Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Α.Ε.

* Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

Το Σχέδιο Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:30 – 11:00 Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 – 11:15 Χαιρετισμοί – Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης – Χασδάι Καπόν, Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης – Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – Νικόλαος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης

11:15 – 11:45 Παρουσίαση πράξης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» Μαρία Παπαγιάννη, Διευθύντρια Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε./ Διαχειρίστρια Α.Σ.

11:45 – 12:00 Συζήτηση – Παρεμβάσεις

12:00 – 12:30 Διάλειμμα

12:30 – 12:45 «Η Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης» Αθανάσιος Παππάς, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

12:45 – 13:00 «Το έργο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» Νικόλαος Κατσιαδάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γραφείο Διαμεσολάβησης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

13:00 – 13:15 «Συλλογή και Αξιοποίηση τηγανελαίων για παραγωγή καυσίμων και ηλεκτρισμού» – Στέλλα Μπεζεργιάννη, Ph.D. Χημικός Μηχανικός, Ερευνήτρια Β΄ Ε.Κ.Ε.Τ.Α – Αθανάσιος Δημητριάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

13:15 – 13:30 «Παραγωγή ενέργειας από στερεά υπολείμματα» Εκπρόσωπος Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

13:30 – 13:45 «Η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ανακύκλωση», Στέλεχος Ιδιωτικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

13:45 – 14:00 Συζήτηση – Παρεμβάσεις

14:00 – 14:30 Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 14:45 «Εκπαιδευτικά προγράμματα Ανακύκλωσης, Ενεργειακής Αξιοποίησης και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ανέργους» Αναστασία Πανταζή, Συντονίστρια κατάρτισης Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

14:45 – 15:00 «Εκπαιδευτικά προγράμματα Ανακύκλωσης, Ενεργειακής Αξιοποίησης και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μηχανικούς» – Ανδρέας Στοϊμενίδης, Αντιπρόεδρος Α΄, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. – Εύχαρις Γουναρίδου, Υπεύθυνη Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και

Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.

15:00 – 15:15 Συζήτηση – Παρεμβάσεις