ΑΠΘ: Ταχύρυθμο πρόγραμμα για ξεναγούς

184

13/1/2014

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ταχύρυθμο πρόγραμμα για την κατάρτιση αποφοίτων των πανεπιστημιακών τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο επάγγελμα του ξεναγού και τη χορήγηση της σχετικής άδειας επαγγέλματος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 17/02/2014 έως τις 17/04/2014, ενώ ο ανώτατος αριθμός καταρτιζομένων έχει καθοριστεί στα 40 άτομα.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στο υπουργείο Τουρισμού μέχρι και τις 24/1/2014 (πληροφορίες στο αρμόδιο Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης τηλ. 210-3736182-134).

Η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης τυπικών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ατόμων που θα το παρακολουθήσουν, επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.