Νέα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο δήμο Θεσσαλονίκης

180

11/12/2013

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στα νέα τμήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που συγκροτούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκινά τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, 10:00 – 15:00, στη γραμματεία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (10ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Σχολικό συγκρότημα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» – είσοδος από Κατσιμίδη, τηλ. 2310 870139), με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

Για τις αιτήσεις συμμετοχής είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοαντιγράφου Αστυνομικής Ταυτότητας ενώ θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τα 20 άτομα.

Τα τμήματα, συνολικής διάρκειας 25 ωρών –δύο ημέρες την εβδομάδα, πέντε ώρες εβδομαδιαίως- πρόκειται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και αφορούν σε πέντε νέα προγράμματα:
– Αστικοί λαχανόκηποι (2 τμήματα)
– Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e –επιχειρείν
– Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
– Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
– Πράσινη Επιχειρηματικότητα

«Διευρύνοντας το πεδίο των θεματικών ενοτήτων, δημιουργούμε νέα προγράμματα που σκοπό έχουν τη βοήθεια του δημότη τόσο σε επίπεδο δημιουργίας νέων επιχειρήσεων όσο και στην πληρέστερη ενημέρωσή του ως καταναλωτή καθώς επίσης στη δραστηριοποίησή του στην πράσινη επιχειρηματικότητα και ειδικότερα στη δημιουργία λαχανόκηπων μέσα στον αστικό ιστό της πόλης», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Καρούμπης.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο οριστικός πίνακας για τα χειμερινά Κέντρα δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ιστοσελίδα του Δήμου.